Storitve

Naša paleta storitev zajema poleg trženja opreme, tudi aktivnosti pri posredovanju izvedbe testiranja in demontaže strojev, popravil in obnove, organizacijo in izvedbo transporta opreme ter montaže, tehnične podpore, šolanja in drugo. Imamo večletne izkušnje na področju trgovanja in koordinacije projektov, od nabave do postavitve ustrezne strojne opreme. Izhajamo iz konkretne situacije v danem času in okolju. Skupaj s stranko opredelimo cilje in oblikujemo storitve specifične za posamezen projekt. 

Na osnovi naših kompetenc, odličnega tima sodelavcev in povezovanja z renomiranimi partnerji iz branže širom Evrope upravičujemo pričakovanja in zaupanje kupcev pri načrtovanju in realizaciji projekta nabave ali prodaje strojev in grafične opreme.

Transporti in Selitve opreme

Poskrbimo za vse aktivnosti v zvezi s selitvami opreme, transporti in urejanjem formalnosti, vezanih na izvedbo premikov tiskarskih strojev in druge strojne opreme. V tem segmentu projekta so naši standardi glede varnosti in kakovosti zelo visoki.

Pri izvedbi kopenskega ali prekomorskega transporta sodelujemo s partnerji najboljših referenc in ustreznimi licencami. Za priložnosti transporta po potrebi uredimo tudi dodatna kargo zavarovanja blaga s čimer zagotavljamo našim strankam popolno varnost pri izvedbi celovitega projekta.

Za primere prekomorskega transporta strojev organiziramo nakladanje opreme v oceanske zabojnike ali flat rack zabojnike, pri čemer zagotavljamo ustrezno zaščito blaga in po potrebi termično obdelavo embalaže (Preverite naše standarde kontejnerskega nakladanja in pakiranja tiskarskih ali drugih grafičnih strojev za potrebe prekomorskega transporta).

Delujemo v skladu z določili in standardi Incoterms. Strankam tudi pomagamo pri ureditvi potrebne dokumentacije za nemoteno izvedbo uvozov, izvozov in s tem povezanimi postopki carinjenja.

Demontaže in montaže opreme

V skladu z željami oziroma vsakokratnimi potrebami pri konkretnem projektu, nudimo našim strankam kompletne rešitve demontaž in montaž strojne opreme. Sodelujemo s tehniki uveljavljenimi v Sloveniji in tujini. Vnos in iznos strojev ter druge manipulacije z opremo pa zaupamo samo najboljšim, za tovrstne operacije, usposobljenim podjetjem. Storitve izvedbe demontaž in montaž grafičnih strojev in opreme organiziramo tako na lokalnem območju, kot tudi v tujini.

Svetovanje in Tehnična asistenca

Strankam svetujemo in nudimo podporo pri izbiri ustrezne opreme, izvedbi testiranja in demonstracij, postavitvi in zagonu opreme, organizaciji šolanja ter inštrukcij za določene tipe grafičnih strojev. Tehnična asistenca zajema med drugim tudi aktivnosti posredovanja vzdrževanja in servisiranja grafične opreme (obnova pralnih sistemov tiskarskih strojev, popravila poškodovanih cilindrov, zamenjava in nastavitve prijemalcev papirja oz. nastavitve prenosnih sistemov, ter drugo...)

Izvajamo cenitve in vrednotenje grafičnih strojev, nudimo podporo pri pridobivanju ustreznih virov financiranja in posredovanju sklepanja zavarovanj projektnih segmentov.