Podjetje

Smo podjetje, specializirano za trženje tehnologij v grafični industriji, kot so offset in rotacijski tiskarski stroji, knjigoveške linije, rezalni stroji, stroji za proizvodnjo embalaže, ter druga strojna oprema vodilnih proizvajalcev Heidelberg, Manroland, Komori, Polar, Horizon, Kolbus, Müller Martini, Bobst in drugi. Poskrbimo za vse aktivnosti od nabave do postavitve ustrezne strojne opreme.

Poslanstvo podjetja

Poslanstvo podjetja je zagotavljanje celovite podpore svojim strankam pri oblikovanju in realizaciji njihovih razvojnih ciljev na področju grafične dejavnosti. Delujemo v širšem mednarodnem okolju in z globalno vzpostavljeno mrežo partnerjev ter odličnim poznavanjem trga ponudbe in povpraševanja svojim strankam kompetentno svetujemo ter celostno koordiniramo in vodimo projekte nabave oziroma prodaje novih ali rabljenih grafičnih strojev in opreme vodilnih svetovnih proizvajalcev.

Vizija podjetja

Vizija podjetja je biti mednarodno cenjen, prepoznaven in uveljavljen partner, hkrati pa poslovno uspešen gospodarski subjekt, ki se s pomočjo znanja, predanosti in kakovostnega dela učinkovito spoprijema z izzivi sodobnega časa in ustvarja nove priložnosti v grafični industriji. Bolj kot dinamičnost rasti nam je pomembna dinamičnost delovanja, ki temelji na proaktivnosti, prilagodljivosti in informacijsko-tehnološki razvitosti.

Na osnovi naših vrednot in angažiranosti, ter zagotavljanja celovite podpore našim strankam, ustvarjamo rešitve prilagojene vašim poslovnim ciljem in razvojnim zahtevam. Z vami soustvarjamo, gradimo in uresničujemo vizijo vašega podjetja. Naše poslanstvo promoviramo s skupnim sloganom:

“USTVARJAMO VAŠE VIZIJE”

ZANESLJIV IN STROKOVNO USPOSOBLJEN PARTNER

Naše storitve so vaša korist!

Naš način poslovanja temelji na vrednotah integritete, kompetenc in osebnega odnosa do kupca. Na osnovi izkušenj ter celovite podpore pri izvedbi projektov, upravičujemo pričakovanja in zaupanje naših strank in partnerjev. 

VREDNOTE PODJETJA

Podjetje uresničuje svoje poslanstvo in zasleduje svoje cilje in vizijo z doslednim upoštevanjem temeljnih vrednot podjetja, ki so:

Poštenost in etičnost

Podjetje svoje aktivnosti v osnovi opravlja s ciljem zagotavljanja lastnega dolgoročnega obstoja in delovanja. Pogoj za to je ohranjanje dobrega imena podjetja, zato poštenost in etičnost, kot osebni vrednoti lastnikov podjetja, prenašamo tudi na samo podjetje. Prepričani smo, da je poštenost in korektnost do partnerjev in strank ter zasledovanje širših etičnih načel prava pot za zagotavljanje trajne uspešnosti podjetja.

Zanesljivost, kreativnost in učinkovitost

Posle, v katere vstopimo, želimo dosledno uspešno zaključiti. To pomeni, da smo zanesljiv partner v sleherni fazi sodelovanja. Z izvirnostjo in kreativnostjo uspešno razrešujemo številne izzive, ki se pojavljajo pri večini projektov, ki jih izvajamo za svoje stranke in partnerje. Skrbimo, da so projekti kar najhitreje zaključeni, s čimer zagotavljamo njihovo maksimalno možno stroškovno in časovno učinkovitost.

Spoštovanje strank in partnerjev ter utrjevanje zaupanja

Svoje stranke obravnavamo kot poslovne partnerje, kar pomeni, da želimo z njimi izgrajevati dolgoročen, profesionalen in vzajemno koristen odnos. Vse stranke so za nas enakovredne in med njimi ter njihovimi projekti ne delamo razlik. Našim partnerjem želimo uspešnost pri realizaciji njihovih projektov, ki jo razumemo tudi kot lastno uspešnost. Pri tem je pomembno, da razumemo pomen investicij naših partnerjev in torej njihove strateške usmeritve, zato je varovanje zaupnosti podatkov naših partnerjev temeljna vrlina našega delovanja.

Transparentnost in družbena odgovornost

Zavedamo se širše odgovornosti našega podjetja. Zato je naše poslovanje in izvajanje projektov transparentno, ob zasledovanju lastnih poslovnih ciljev in ciljev naših partnerjev, pa z različnimi rednimi in izrednimi aktivnostmi prispevamo tudi k uresničevanju ciljev mikro in makro okolja, v katerem naše podjetje deluje.