Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Firma: IMPRESTEK, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Telefon: +386 838 68 004, +386 838 68 005, Fax: +386 838 89 300, Email: info@impresstec.com, spletna stran: https://www.impresstec.com/.

Splošno o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec je gospodarski subjekt, ki ponuja stroje, opremo in storitve v grafični industriji. Naše stranke so gospodarski subjekti, ki blago in storitve kupujejo, ali blago in storitve dobavljajo, v okviru opravljanja njihove gospodarske dejavnosti. Osebni podatki, ki jih obdelujemo, so kontaktni podatki zakonitih zastopnikov kupcev ali pri kupcu zaposlenih oseb, ki so odgovorne za nabavo. Obdelujemo tudi kontaktne podatke fizičnih oseb, ki predstavljajo naše poslovne dobavitelje. Z obveščanjem o aktualni ponudbi, vzdrževanjem spletne strani in odgovarjanjem na poizvedbe se trudimo zagotavljati pravočasno in popolno informiranost dosedanjih ali potencialnih kupcev oziroma dobaviteljev, potrebno za sprejemanje poslovnih odločitev. Z obdelavo kontaktnih podatkov kupcev in dobaviteljev pa zagotavljamo pravočasno in popolno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V nadaljevanju vam na pregleden, jasen in razumljiv način predstavljamo informacije o zagotavljanju varnosti in zaupnosti vaših podatkov ter njihovi zakoniti in pošteni obdelavi.  

Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Posameznik lahko obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja kadarkoli prekliče. To stori enostavno, z odjavo v posameznem prejetem obvestilu ali s sporočilom na elektronski naslov: info@impresstec.com. Na elektronski naslov družbe lahko posameznik kadarkoli sporoči tudi zahtevek za dostop, popravek, omejitev obdelave ali izbris podatkov. Posameznik ima zoper zavrnitev zahteve pravico do pritožbe pri nadzornem organu. 

Uporabniki podatkov in obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Ne posredujemo ali prodajamo osebnih podatkov tretjim osebam. Ne uporabljamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev, niti oblikovanja profilov. 

Obdelava podatkov za namene elektronskega neposrednega trženja (Email lista)

Kategorije posameznikov in vrste podatkov:

V Email listi obdelujemo podatke kontaktnih oseb kupcev, kot so e-naslov, ime in priimek, telefon, firmo podjetja, ki ga predstavljajo. Kontaktni podatki poslovnega subjekta, ki ga predstavljajo (naslov, država), v skladu z 14. odstavkom uvodnih določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ne spadajo med osebne podatke. 

Namen uporabe podatkov in pravna podlaga:

Namen obdelave podatkov je obveščanje poslovnih subjektov o aktualni ponudbi strojev, opreme in storitev v grafični industriji, pošiljanje vabil na srečanja, predstavitve, oglede tehnologij in stalna izboljšava storitev e-novic. Pravna podlaga je privolitev posameznika in zakonit interes neposrednega trženja (47. odstavek uvodnih določb Splošne uredbe o varstvu podatkov). 

Viri podatkov:

Podatke pridobivamo iz privolitev za obdelavo osebnih podatkov, uporabe kontaktnega obrazca na spletni strani, prijav na e-novice, poslovne komunikacije, poslovnega sodelovanja in iz javno dostopnih podatkov o kontaktnih osebah potencialnih strank (spletne strani kupcev, sejmi, reklame, predstavitve in ogledi tehnologij). 

Obdobje hrambe:

Do preklica privolitve v obdelavo podatkov oziroma do odjave od prejemanja e-novic. 

Pošiljanje e-novic s programom SendBlaster

Naša spletna stran www.impresstec.com za pošiljanje svojih e-novic uporablja tudi storitve programa Sendblaster. Ponudnik je dobavitelj Tech Corp, 4411 Morena Blvd 105, San Diego, CA 92117 z evropsko predstavniško družbo eDisplay srl, Palmanova 24, 20132 Milano - Italija. 

Sendblaster je storitev, ki jo uporabljamo za organiziranje in analizo pošiljanja e-novic. Kadarkoli vnašate podatke z namenom naročanja na e-novice (npr. vaš e-poštni naslov), se lahko podatki shranijo v našem sistemu Sendblaster. S pomočjo orodja Sendblaster lahko analiziramo uspešnost naših oglaševalskih akcij. Če odprete e-pošto, ki je bila poslana prek orodja Sendblaster, se datoteka, ki je bila vdelana v e-pošto (tako imenovani web-beacon), poveže s strežniki Sendblaster. Posledično je mogoče ugotoviti, ali je bilo sporočilo iz e-novice odprto in na katere povezave je naslovnik kliknil. V tem času se zabeležijo tudi tehnične informacije (npr. čas dostopa, naslov IP, vrsta brskalnika in operacijski sistem). Teh informacij ni mogoče posredovati tudi predmetnemu prejemniku e-novice. Njihov edini namen je izvedba statističnih analiz oglaševalskih akcij. Rezultate takšnih analiz lahko uporabimo za učinkovitejše prilagajanje prihodnjih e-novic, v korist njihovih prejemnikov. 

Če ne želite dovoliti analize s strani Sendblaster, se morate odjaviti z e-novic. Ponujamo vam povezavo, ki jo lahko kliknete v vsakem sporočilu z e-novico. Poleg tega se od prejemanja e-novic lahko odjavite na spletni strani. Podatke, ki nam jih posredujete z naročnino na e-novice, hranimo, dokler se ne odjavite od prejemanja e-novic. Ko prekličete naročnino na e-novice, se podatki izbrišejo z naših in strežnikov storitve SendBlaster. To ne vpliva na podatke, ki smo jih hranili za druge namene, prav tako pa ne posega v zakonitost vseh obdelav podatkov, do katerih je prišlo pred preklicem. 

Za več podrobnosti si oglejte pravilnike o zasebnosti podatkov SendBlaster na naslovu https://www.sendblaster.com/privacypolicy-eu-regulation-2016-79-gdpr/.

Obdelava podatkov za namene poslovne komunikacije pred sklenitvijo pogodbe, sklenitve ali izvajanja pogodbe

Kategorije posameznikov in vrste podatkov: 

Obdelujemo osebne podatke kontaktnih ali odgovornih oseb potencialnih, preteklih ali obstoječih poslovnih partnerjev (kupcev ali dobaviteljev), kot so e-naslov, ime in priimek, naziv delovnega mesta, telefon, organizacija ali podjetje, ki ga predstavljajo. Ostali podatki so podatki poslovnega kupca ali dobavitelja (podjetja), ki v skladu s 14. odstavkom uvodnih določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ne predstavljajo osebnih podatkov. 

Namen uporabe podatkov in pravna podlaga:

Namen obdelave podatkov je komunikacija pred sklenitvijo pogodbe, pogajanje, sklepanje in izvrševanje pogodb.  Pravna podlaga je izvajanje pogodbe ali drugi ukrepi na zahtevo pred sklenitvijo pogodbe in zakonit interes neposrednega trženja dodatnih ali podobnih produktov (47. odstavek uvodnih določb Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Viri podatkov:

Podatke pridobivamo od posameznikov, iz poslovne komunikacije v zvezi s sklepanjem ali izvajanjem pogodb in iz javnih virov (spletne strani kupcev, srečanja, reklame, predstavitve in ogledi tehnologij).

Obdobje hrambe:

Podatke hranimo do preteka roka za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov in rokov hrambe računov na podlagi davčnih predpisov, po tem obdobju pa do preklica (privolitve) obdelave oziroma do odjave od prejemanja e-novic. 

Obdelava podatkov za zagotavljanje dokazljivosti podlag za obdelavo podatkov, varnosti, izboljševanje uporabnosti spletne strani in statistike

Kategorije posameznikov, vrste in viri podatkov:

Obdelujemo podatke uporabnikov spletne strani, kontaktnega obrazca, prijave na e-novice. Ponudnik spletne strani samodejno zbira in shrani podatke, ki jih vaš brskalnik samodejno pošlje v datoteko dnevnik strežnika. To so vrsta brskalnika in različica brskalnika, uporabljen operacijski sistem, URL napotitelja, ime gostitelja dostopnega računalnika, čas zahteve strežnika, IP naslov. Posameznemu uporabniku se ob obisku spletne strani dodelijo nujno potrebni tehnični piškotki za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletne strani, ob uporabnikovem dovoljenju pa tudi analitični piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletne strani). Več o piškotkih preberite na podstrani Piškotki

Namen uporabe podatkov in pravna podlaga:

Namen obdelave podatkov in pravna podlaga je zasledovanje zakonitih interesov zagotavljanja dokazil o pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov, zagotavljanja varnosti in izboljševanja uporabnosti spletne strani ter statistika. 

Obdobje hrambe:

O omejeni hrambi piškotkov, namenjenih zagotavljanju varnosti, izboljševanju uporabnosti spletne strani in statistike, preberite na podstrani Piškotki

Prostovoljna uporaba storitev You tube, Facebook, Twitter, Skype

Na podlagi zakonitega interesa predstavljanja naše spletne vsebine na bolj privlačen način in promocije našega poslovanja, na naših spletnih straneh dovoljujemo tudi dodatke (plug ins) za socialne medije. Tako si lahko na primer ogledate bolj podrobno in uporabniku prijazno predstavitev posameznega stroja (posnetki na You Tube). Lahko pa obiščete naše strani na družabnih omrežjih ter pošljete povpraševanje oziroma uporabite gumb »Deli z drugimi«. Za storitve socialnih medijev veljajo pogoji in politika zasebnosti posameznega ponudnika. Tukaj lahko najdete pogoje zagotavljanja storitev kot so Google, Facebook, Twitter, YouTube in Skype.

Končne določbe

Pogoji varstva osebnih podatkov iz predmetne politike zasebnosti so objavljeni na spletni strani družbe, na dnu strani, v kontaktnem obrazcu in na prijavi na e-novice, prav tako so vsebovani v elektronskih sporočilih družbe, namenjeni neposrednemu trženju. Politika zasebnosti velja in se uporablja od 25.5.2018. Upravljavec si pridržuje pravico, da jih kadarkoli spremeni. Spremembe bodo objavljene na enak način kot veljavna politika zasebnosti.

Maribor, 25.5.2018


IMPRESTEK, d.o.o. 

Vrečko Borut, 
Direktor