Prodan atraktiven knjigoveški stroj za pripravo knjižnega bloka ShortRun Bind!

V lokalno tiskarsko podjetje smo prodali knjigoveški stroj model ShortRun Bind. Stroj je namenjen pripravi knjižnega bloka, tako je verzel v segmentu knjigoveznice zapolnjena in proizvodnja optimizirana ..